Palvelut

Huolehdimme osana terveydenhuoltoa turvallisesta, tehokkaasta, laadukkaasta lääkejakelusta Vuoksenniskalla sekä tarjoamme lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa ja palveluita. Tavoitteenamme on turvata alueemme asukkaiden lääkkeiden saatavuus ja lääkehoitojen onnistuminen sekä tukea asiakkaitamme terveytensä hoitamisessa. 

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman laadukkasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Tuotamme hyötyä yhteiskunnalle osana terveydenhuoltojärjestelmää, mittamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Olemme asiakaslähtöisesti palvelevia, ammattitaitoisia, arvostavia ja kannustavia.

RESEPTILÄÄKKEET

Reseptintoimituspisteemme palvelevat joustavasti ja ripeästi. Neuvomme ja autamme lääkehoitoon ja lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Käytämme yhteisvaikutusohjelmaa, jossa asiakkaan lääkitystä tarkastellaan kokonaisuutena ja mahdolliset yhteensopimattomat lääkeyhdistelmät, yhteisvaikutukset ja päällekkäislääkitykset tulevat ilmi. Keskittämällä asioinnin apteekkiimme varmistat, että kaikki käyttämäsi lääkkeet huomioidaan tarkastelussa.

ITSEHOITOTUOTTEET

Lieviä ja tilapäisiä oireita voit hoitaa itse ilman reseptiä saatavilla tuotteilla silloin, kun oireiden aiheuttaja on tiedossa. Jos oireet pitkittyvät, on aina parasta mennä lääkäriin. Farmaseuttimme auttavat sinua oikean lääkkeen valinnassa. Kysy itsehoitolääkkeistä farmaseuteiltamme ja kerro aina muusta lääkityksestäsi itsehoitoa suunniteltaessa, koska se voi vaikuttaa hoidon valintaan.

RESEPTIN UUSINTA

Teemme asiakkaan pyynnöstä terveyskeskuksiin uusintapyyntöjä sähköisistä lääkemääräyksistä. Mikäli lääkäri uusii reseptin, on se uusittuna viimeistään kahdeksan päivän kuluttua uusintapyynnöstä. Kysy lisää henkilökunnaltamme!

Muista huolehtia ajoissa reseptien uusinnasta, koska uusimiseen voi mennä aikaa kaikki kahdeksan päivää. Reseptiä uusiessaan lääkäri arvioi lääkehoidon asianmukaisuuden ja tekee päätöksen uusiiko hän reseptin.

KONEELLINEN ANNOSJAKELU

Koneellinen annosjakelu on toimintamalli, jossa apteekki toimittaa asiakkaan lääkkeet annosteluajankohdittain annospusseihin pakattuina kahden viikon erissä. Asiakas saa annospussinauhan lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet, ja niiden annostukset. Ennen annosjakelun aloittamista potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Tarkistuksessa selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi. Annosjakelu on maksullinen palvelu. Palvelumaksun lisäksi asiakas maksaa vain hänelle annospussinauhassa toimitetuista lääkkeistä ja näin lääkitysmuutoksia tehtäessä ei jää turhia vajaita lääkepakkauksia. Annosjakelussa lääketurvallisuus lisääntyy. Tiedustele annosjakelupalvelun viikkohintoja henkilökunnalta. 

TILIASIAKKUUS

Voit liittyä tiliasiakkaaksi tekemällä laskutussopimuksen apteekissamme. Ostot laskutetaan kerran kuukaudessa. Tiliasiakkaiden henkilötiedot tallennamme apteekin asiakasrekisteriin ja tarkastamme Kela-kortin tiedot sähköisesti Kelasta aina reseptiä toimitettaessa. Tiliasiakkuudesta saat lisätietoa apteekin henkilökunnalta.

KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKKEIDEN PALAUTTAMINEN APTEEKKIIN

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Laita lääkejätteet ja neulat niille tarkoitettuihin palautuspisteisiin. Anna jodi ja elohopea erikseen henkilökunnallemme. 

Palauta lääkejäte näin:

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
  • Tuo lääkkeet apteekkiin tiiviissä muovipussissa.
  • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Kierrätä lasi- ja muovipurkit jätehuollon ohjeistusten mukaisesti
  • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
  • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit sekä Betadine-liuos.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
  • Palauta neulat ja ruiskut muista erillään, turvallisessa astiassa.