PALVELULUPAUS

Huolehdimme osana terveydenhuoltoa turvallisesta, tehokkaasta, laadukkaasta lääkejakelusta alueellamme sekä tarjoamme lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa ja palveluita. Tavoitteenamme on turvata alueemme asukkaiden lääkkeiden saatavuus ja lääkehoitojen onnistuminen sekä asukkaiden voimaantuminen terveytensä hoitamisessa. Samalla tavoitteemme on olla taloudellisesti kannattava yritys sekä henkilökunnan hyvinvointia edistäviä.

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman laadukkasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Tuotamme hyötyä yhteiskunnalle osana terveydenhuoltojärjestelmää, mittamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti prosessitasolla. Apteekissa kaikki toiminnot ovat laatutyön piirissä.

Olemme asiakaslähtöisesti palvelevia, ammattitaitoisia, arvostavia ja kannustavia.

 

RESEPTILÄÄKKEET

Reseptintoimituspisteemme palvelee joustavasti ja ripeästi. Neuvomme ja autamme lääkehoitoon ja lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Käytämme Procuro-yhteisvaikutusohjelmaa, jossa asiakkaan lääkitystä tarkastellaan kokonaisuutena ja   mahdolliset yhteensopimattomat lääkeyhdistelmät, yhteisvaikutukset ja päällekkäislääkitykset tulevat ilmi. Keskittämällä asioinnin apteekkiimme varmistat, että kaikki käyttämäsi lääkkeet huomioidaan tarkastelussa.

ITSEHOITOTUOTTEET

Lieviä ja tilapäisiä oireita voit hoitaa itse ilman reseptiä saatavilla tuotteilla silloin, kun oireiden aiheuttaja on tiedossa. Jos oireet pitkittyvät, on aina parasta mennä lääkäriin. Farmaseuttimme auttavat sinua oikean lääkkeen valinnassa. Kysy itsehoitolääkkeistä farmaseuteiltamme ja kerro aina muusta lääkityksestäsi itsehoitoa suunniteltaessa, koska se vaikuttaa hoidon valintaan.

RESEPTIN UUSINTA

Teemme asiakkaan pyynnöstä lääkärille uusintapyyntöjä sähköisistä lääkemääräyksistä. Mikäli lääkäri uusii reseptin, on se uusittuna viimeistään 8 päivän kuluttua uusintapyynnöstä. Kysy lisää henkilökunnaltamme!

Muista huolehtia ajoissa reseptien uusinnasta, koska uusimiseen menee aikaa vähintään viikko. Reseptiä uusiessaan lääkäri arvioi lääkehoidon asianmukaisuuden ja tekee päätöksen uusiiko hän reseptin.

KONEELLINEN ANNOSJAKELU ANJA

Koneellinen annosjakelu on toimintamalli, jossa apteekki toimittaa asiakkaan lääkkeet annosteluajankohdittain annospusseihin pakattuina 2 viikon erissä. Asiakas saa annospussinauhan lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet, ja niiden annostukset. Ennen annosjakelun aloittamista potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Tarkistuksessa selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi. Annosjakelu on maksullinen palvelu. Palvelumaksun lisäksi asiakas maksaa vain hänelle annospussinauhassa toimitetuista lääkkeistä ja näin lääkitysmuutoksia tehtäessä ei jää turhia vajaita lääkepakkauksia. Annosjakelussa lääketurvallisuus lisääntyy. Tiedustele annosjakelupalvelun viikkohintoja henkilökunnalta. Palvelusta löydät lisätietoja  sivulta www.apteekkariliitto.fi/asiakkaille/annosjakelupalvelu.html

TILIASIAKKUUS

Voit liittyä tiliasiakkaaksi tekemällä laskutussopimuksen apteekissamme.  Ostot laskutetaan kerran kuukaudessa. Tiliasiakkaiden henkilötiedot tallennamme apteekin asiakasrekisteriin ja tarkastamme Kela-kortin tiedot sähköisesti Kelasta aina reseptiä toimitettaessa. Tiliasiakkuudesta saat lisätietoa apteekin henkilökunnalta.

KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKKEIDEN PALAUTTAMINEN APTEEKKIIN

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
  • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
  • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
  • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
  • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodixtabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
  • Apteekissa on neuloille ja ruiskuille oma astia, johon asiakas voi ne tuoda. Valmistaudu tyhjentämään oma neula-astiasi apteekin astiaan. Lasi- tai peltipurkit, joista ei seuraa henkilökunnalle pistovaaraa, voimme ottaa vastaan tyhjentämättä niitä.
  • Apteekki ei ota vastaan  muita kuin lääkejätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.)